ОХ Етикет

В ОХ уважаваме личния живот и избор на другия. Мога да реша да не се включвам и да не играя с картите, които съм избрал/а. Мога да направя това с или без обяснение, като покажа или не картите си.

В ОХ уважаваме другия. Не се прекъсваме.

В ОХ уважаваме интелекта и въображението на другия. Не интерпретираме картите на другите.

В ОХ уважаваме целостта на другия. Не противоречим и не спорим относно интерпретациите, които правим за картите си. Помним, че няма „правилни“ и „неправилни“ интерпретации на рисунките, няма погрешен прочит на думите.

В ОХ уважаваме индивидуалността на другия. Когато интерпретираме своите ОХ карти не мислим, че другия вижда това, което ние виждаме; чувства това, което ние чувстваме или прочита това, което ние прочитаме.

  • Facebook Social Icon

© 2019 by OH Cards Bulgaria

info@oh-cardsbg.com

 0878 468181