Мисия

Да развием спонтанността и изконния импулс за творчество в нашите клиенти.

Да подпомогнем ефективността и подходите за работа в индивидуалната и груповата практика на професионалисти от помагащите професии: психолози, терапевти, коучове, HR специалисти, медиатори, лекари, социални работници, педагози, обучители, фасилитатори, консултанти, мениджъри, артисти в различни сфери на изкуствата, експериментатори.

Да включим институциите в активна комуникация и сътрудничество с администрацията, организациите с идеална цел и учрежденията за изграждане и развиване на устойчив социален сектор.

Ние залагаме на автентичност, професионализъм, творчество и постоянно движение към лично и обществено развитие.

  • Facebook Social Icon

© 2019 by OH Cards Bulgaria

info@oh-cardsbg.com

 0878 468181